Vlastnosti, výhody a nevýhody vysokotlakých výbojek

Výrobky těží ze svých výhod řadu let

Jednotná výroba – z výrobních linek sjíždí pouze dva typy patic a skleněných baněk. Je to buď Edisonův závit E27, případně „Goliáš“ E40, anebo dvě patice označené jako Fc2 a RX7s. Tím pádem není třeba velké rozšíření produkce a množství investic do technologických procesů, jaké jsou typické pro široké výrobní programy.

lampy pouliční

Životnost – ve své době to byl vynález vskutku převratný, zatímco životnost vláknové Edisonovy žárovky stěží přesáhla 1000 hodin, pro tyto zdroje platí délka aktivní činnosti až 24 tisíc hodin, což je při běžném provozu doba přesahující šest let. Pouze nízkotlaká svítidla mají životnost kratší, v průměru 16 – 18 tisíc hodin.

Osvědčené výrobky – v praxi se tyto výrobky osvědčily, výrobní náklady jsou nízké díky zavedenému technologickému procesu, podobně jako tomu bylo u vláknových žárovek. Ostatně, nebýt ekonomické náročnosti a vysoké spotřeby elektřiny, mohly být vláknové žárovky stále dobrým světelným zdrojem.

město

Záporné vlastnosti

Pro veškeré typy této technologie baněk s inertními plyny a látkami, které pracují pod vysokým tlakem, platí zásady bezpečné manipulace a práce s ochrannými prostředky. Při neopatrném zacházení se sodíkovými výbojkami hrozí nebezpečí exploze a zásah skleněnými úlomky. Při manipulaci se doporučuje obličejový štít, ochranný oděv a rukavice.

Při výpadku proudu je nutné určitou dobu vyčkat, než je možné provést opětovné zažehnutí elektrického výboje. Týká se to však pouze zdrojů vysokotlakých, tedy i pro metalhalogenidová a rtuťová svítidla.
Podání barev je sice horší, omezené teplým odstínem s oranžovým a žlutavým nádechem, což je však někdy spíše přednost, než zápor. Pro veřejná prostranství s rodinnými a bytovými domy, pro parky, veřejnou zeleň a relaxační zóny je vhodnější teplá bílá než chladné odstíny, navozující dojem přímého slunečního světla.

Next post Normy hovoří za vše