Společnost s ručením omezeným

Nejrozšířenější formou podnikání v České republice je společnost s ručením omezením. Jedná se o obchodní korporaci, konkrétně o kapitálovou společnost. Výhodou tohoto typu podnikání je, že jednoduše můžete jako individuální osoba sami založit své vlastní podnikání dle zakladatelské listiny a nemusíte fungovat pouze na živnostenské oprávnění. Mít totiž takovou společnost s ručením omezeným – zkráceně s.r.o. vypadá velmi profesionálně a na úrovni, a tak vás vaši obchodní partneři http://www.helios.eu/partneri/ mohou brát s větším respektem.

Podnikání

U této kapitálové společnosti je minimální základní kapitál snížen už několik let na pouhou korunu. Není tedy potřeba vysokého původního kapitálu pro založení společnosti. Založení podnikání však je samozřejmě vázáno s vložením poměrně velkého kapitálu do společnosti. Firma musí mít své sídlo. Jelikož firma musí mít nějaké zázemí a potřebný majetek pro vykonávání podnikání, to je odlišné podle jejího předmětu. Každé podnikání je spojené s rizikem, s tím musí každý zájemce o podnikání počítat. Před založením podnikání je potřeba spousta práce s administrativou, ale také si ujistit, zda je náš plán uskutečnitelný na trhu.

Jako jednatel, společník neručíte nebo pouze omezeně za případné škody společnosti. Společnost však může založit více osob na základě společenské smlouvy. Společnost vždy vzniká až zápisem do Obchodního rejstříku, ve kterém může kdokoliv z veřejnosti vyhledat základní informace o vašem podniku – právní norma, základní kapitál, sídlo, společníci.

Práce

Jedná se o nejrozšířenější formu podnikání v České republice, hned tedy po živnostenském podnikání. Tato forma podnikání se řídí zákonem o obchodních korporací, živnostenské podnikání zase živnostenským zákonem. Společnosti s ručeným omezením jsou také rozšířené velice v zahraničí. Další formou kapitálové společnosti je jistě známá akciová společnost, ta na druhé straně vyžaduje vysoký základní kapitál a její řízení je poněkud složitější.

Previous post Podnikání je zábava
Next post Kterou půjčku si vybrat?