Zničí lidstvo samo sebe?


Stále ÄastÄ›ji slyšíme o tom, že jsme sami sobÄ› jako lidé strůjci svého budoucího zmaru. AÅ¥ už vezmeme v potaz globální oteplování, na kterém má bezesporu velký vliv ÄlovÄ›k díky neustále se zvyÅ¡ující produkci skleníkových plynů, nebo například stále se zvyÅ¡ujícímu množství emisí, které velmi Äasto působí smogové situace na mnoha místech svÄ›ta, i u nás. Velmi Äasto se v této souvislosti hovoří také o elektrosmogu.

Chraňte sebe i svou rodinu!

Jde o to, že prakticky každý elektrický přístroj, to znamená i obyÄejná elektrická trouba, mikrovlnka, ale také mobil nebo poÄítaÄ, kolem sebe vytváří umÄ›lé elektromagnetické pole různé intenzity. TÄ›lo ÄlovÄ›ka pak funguje jako skvÄ›lá anténa právÄ› pro vyzaÅ™ující elektromagnetické vlny. Tyto vlny, které do organismu pÅ™icházejí zvenÄí, jsou velmi nebezpeÄné. PÅ™i krátkodobém působení mohou vyvolat nepříjemné stavy, ale pÅ™i dlouhodobÄ›jším působení mohou vyvolávat do konce život ohrožující stavy, například v podobÄ› nádorových onemocnÄ›ní. Pamatujte na to například pÅ™i používání baby-chůviÄek a snažte se o maximální ochranu pÅ™ed zářením vysílaÄek na vaÅ¡e dÄ›ti.

Previous post Propagace: Proč je tak důležitá a jak firmu propagovat?
Next post Uvažujte selským rozumem nebo se poraďte u odborníků