Proč je tak těžké si dnes najít vlastní bydlení

Proč je tak těžké si dnes najít vlastní bydlení


Jednou z vÄ›cí, po kterých touží prakticky každý mladý ÄlovÄ›k je bydlet ve vlastním, vyletÄ›t z rodného hnízda a zaÄít žít svým životem. A je to pochopitelné, touha osamostatnit se v tomto vÄ›ku je v nás nejen instinktivnÄ› zakoÅ™enÄ›ná, ale je také podporovaná spoleÄenskými konvencemi. Navzdory tomu vÅ¡ak roste poÄet lidí, kteří zůstávají bydlet u svých rodiÄů. JistÄ›, nÄ›kteří to dÄ›lají z pohodlnosti, avÅ¡ak mnozí z nich k tomu mají jiné důvody.

 

koupě nového domu

 

Tím hlavním je fakt, že je dnes velmi nároÄné pořídit si vlastní bydlení. Důvodem je pÅ™edevším cena nemovitostí, která je skuteÄnÄ› vysoká. I když rodiÄe svým dÄ›tem založí již v raném vÄ›ku stavební spoÅ™ení Äi jim zaÄnou Å¡etÅ™it jiným způsobem, není nikde garantováno, že Äástka, kterou za tu dobu naspoří, bude na nové bydlení staÄit.

 

Zmínit je tady nutné také náklady. ZvláštÄ› ceny energií Å¡ly v posledních letech prudce nahoru, a mladý ÄlovÄ›k nebude mít penÄ›z nazbyt. Pokud je v prvním zamÄ›stnání po Å¡kole, nemůže poÄítat s tím, že dosáhne byÅ¥ na průmÄ›rnou mzdu. Zaplatit tedy z toho veÅ¡keré náklady na bydlení plus na živobytí se může ukázat jako v podstatÄ› nemožné, zvláštÄ› pokud žije sám.

 

prázdný byt

 

Ano, můžeme říci, že je zde jeÅ¡tÄ› možnost bydlet v nájmu. A je pravdou, že tímto se vyhneme nákladům na koupi domu Äi bytu. Jedná se tedy o Å™eÅ¡ení, které je dostupné více lidem. To ovÅ¡em ani zdaleka neznamená, že je bezproblémové. I ceny nájmů se totiž znaÄnÄ› zvýšily, a pokud ÄlovÄ›k ze své mzdy dokáže sotva utáhnout své základní životní náklady, nelze pÅ™edpokládat, že bude mít také na placení nájmu.

 

Není tedy divu, že takovéto bydlení zůstává pro mnoho lidí i nadále nedosažitelným snem. Pokud si nenajdou partnera Äi partnerku, který je dobÅ™e zaopatÅ™ený a je schopen podÄ›lit se o veÅ¡keré náklady, pak je zkrátka mnohdy jedinou možností zůstat u rodiÄů. A jít do vztahu jen kvůli bydlení je nÄ›co, co rozhodnÄ› nelze doporuÄit.

Previous post Aby byl sex lepší
Next post Bydlení starších lidí