Alzheimerova choroba je opravdu velmi závažným onemocněním. Jedná se o neurodegenerativní onemocnění mozku, které se projevuje především ztrátou nervových buněk v určitých částech mozku. Co to však znamená? Člověk trpící touto chorobou velmi často a rychle zapomíná, opakuje neustále stejné otázky, ztrácí předměty nebo je odkládá na nesprávná místa, kam nepatří, ve větách používá nesprávná slova, projevují se u něj mezery v řeči, mají problém vyjádřit složitější myšlenku… Těch projevů je opravdu velká spousta. Mezi velmi podstatný problém můžeme zařadit hlavně to, že mají problém s orientací, což znamená, že se velice snadno ztratí.

stařec

Z uvedeného výčtu příznaků, které se u takto postiženého člověka projevují, je patrné, že tito lidé již většinou nemohou žít sami. Zvlášť v případě, kdy u nich nemoc propukne již na plno. Budete se o něj muset tedy starat, což je ale z časových důvodů velmi náročné, nebo jej umístit do speciálního střediska, kde jsou pracovníci specializovaní právě na tuto nemoc, a kde se o vašeho blízkého postarají.

Alzheimer centrum nabízí propojení špičkových zdravotních a sociálních služeb pro pečování o nemocné lidi trpící právě touto chorobou. Zaměřuje se však také na lidi trpící například Parkinsonovou chorobou či stařeckou demencí. http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/domaci/v-cesku-trpi-demenci-150-tisic-lidi-jednoduchy-test.html Lidé, u kterých některá z těchto nemocí propukla na plno, potřebují většinou 24hodinovou péči 365 dní v roce. Tu v tomto centru mohou najít. Cílem zdejších pracovníků je především podpora soběstačnosti nemocných lidí a podpora aktivního způsobu jejich života.

stařena

V mnoha domovech či podobných zařízeních pro seniory se k těmto lidem nechovají příliš hezky. Jsou utlačovaní, jsou potlačovány jejich práva a jejich lidská důstojnost. Ač si to mnozí nechtějí přiznat, je to tak. Myslete tedy na své příbuzné ve vyšším věku, kteří se o vás starali v době, kdy jste to potřebovali. Právě teď nastal čas, abyste se o ně postarali vy. Dopřejte jim tak tu nejlepší možnou péči.